Posts

Showing posts from October, 2011

Ang Paggamit ng Tayutay

I.Ang Paggamit ng Tayutay

A.Hiwatig ng pananalita Kung minsan ang makata ay may nais ipahayag nang hindi lantad sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng pagbibigay ng mga pahiwatig, maaring mga tanda o matatalinhagang pananalita, ay nasasabi niya nang mahusay ang nais niyang sabihin.
B.Ang mga Tayutay Ang tayutay ay mga pahayag na ginagamit ng makata o manunulat man upang sadyang ilayo sa karaniwang paggamit ang mga salita nang sa gayon ay nagkakaroon ito ng hindi lantad o nakatagong kahulugan. Natutulungan nitong maging masining, maganda at malalim ang kahulugan ng isang akda. MATATALINHAGANG PANANALITA O TAYUTAY GAMIT SA PAG-UUGNAY O PAGHAHAMBING 1.Simili o Pagtutulad (Simile) Ito ay simple at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay (tao sa hayop, tao sa bagay, kalagayan sa bagay. atbp. Ginagamitan ito ng mga salitang pantulad tulad ng mga sumusunod: a.tulad ng                mistulang       kamukha ng        b.tila                         parang                        …

Mahahalagang Konsepto sa Tula

1.Denotasyon Ito ay ang tunay na kahulugan ng salita na karaniwang makikita sa talatinigan o diksyunaryo. 2.Diksyon  Ang mga salitang pinipiling gamitin ng makata o kahit sinong manunulat . 3.Dramatikong monologo Ito ay pagsasalita ng persona sa mga manonood (tahimik at hindi nakikita) upang ipahayag ang kanyang damdamin o kaisipan o kaya ay isang madulang bahagi ng kanyang buhay. 4.Konotasyon Ito ang pag-uugnay ng  damdamin, kaasalan, at imahen sa isang salita. Maaari itong positibo o negatibo. Halimbawa: buwaya – taong sakim o gahaman; anghel – taong mababait at uliran 5.Paraprase  Ito ay ang paglilipat ng tula sa tuluyan sa pamamagitan ng pagbigay ng linaw sa mga salita, sa mga bahagi nito, o maging sa kabuuan ng tula. 6.Persona Ang tauhang nagsasalita sa tula. 7.Poetic License  Ito ay ang karapatan ng makatang umiwas sa talatag ng mga pamantayan at/o mga tuntunin upang magkaroon ng ibang bias o epekto. Halimbawa nito ay ang paggamit ng bagong salita o kaya’y paggamit ng pangngalan bilan…